1

Choose Project to Support

2

Choose type of Fundraiser

3

Personalise Your Fundraiser

4

Publish Your Fundraiser

Dansk Flygtningehjælps generelle arbejde

Støt flygtninge i verdens brændpunkter. Der er 52 millioner flygtninge og internt fordrevne i verden. Langt de fleste er kvinder og børn på flugt fra krige, konflikter, overgreb og nød. De har brug for hjælp. Dansk Flygtningehjælp har projekter i 35 lande og er til stede i verdens brændpunkter. Vi hjælper flygtninge der hvor de er. Vi sørger for beskyttelse og husly, vi uddeler mad, vand og nødhjælpspakker, landbrugsredskaber, såsæd og mikrolån. Vi bygger skoler, veje og genopbygger huse. Og vi hjælper flygtninge tilbage til livet.

Choose Project Read More...